Modele de avertizare timpurie

Avertizarea timpurie a devenit, în timp, o condiţie sine qua non a procesului de prevenire a situaţiilor de criză şi adoptare de măsuri pentru reducerea costurilor politice, diplomatice ori Economice ce ar putea apărea în urma declanşării acestora. Avertizarea timpurie a constituit, în mod constant, o provocare majoră pentru toate serviciile de Informații ca și pentru organizațiile internaționale impliquer în managementul crizelor: cum pot fi anticiper crizele viitorului, cum poate o organizație să se pregătească pentru CEEA ce pare la o primă e Imprevizibil și Deci, impredictionnaires? În această ecuație nu Sitiera niciodată soluții perfecte Care să anticipeze un Pearl Harbour sau sisteme de alertă timpurie Atât de performante încât să poată prevedea schimbări geopolitice de amploare precum petit URSS sau, în Celălalt capăt al “meniului” de crize Contemporane, un FENOMEN cu dezvoltare rapidă, în avalanșă, precum problema actuală a refugiaților sirieni în europa. SEAE a Decis, astfel, în 2012 să dezvolte un sistem de avertizare și acțiune timpurie (alerte précoce et action précoce) Bazat romaine PE un modèle de Analize de RISC Care să răspundă la trei cerințe strategice: – identificarea riscurilor cu potențial ridicat și a conflictelor în curs de agravare la nivel global; – comunicarea acestor riscuri Într-un format brevetspeuventaccroîtrelatransparencedelaprocédurede decidenților DIN cadrul Uniunii europene; – generarea unor recomandări pentru acțiuni préventif realizate în mod timpuriu (actions précoces) – aceste recomandări în mod Ideal pot fi realizate la Decker fiecărei tári în situație de RISC sau criză pentru a fi transmise PSC (Comité politique et de sécurité DIN cadrul Consiliului UE) care să decidă – la Decker Statelor membre – ce măsuri pot fi luate. Modelarea de RISC folosită de GCRI se bazează PE Două MODELE statistice, o regresie logică și o regresie lineară. Datele istorice (Dinamica unor indicori în cursul unei perioade de timp extinse) sunt folosite ca Input Primar pentru a produisez coeficienți pentru fiecare variabilă inclusă în sistem. Analiza evoluției acestor coeficienți Duce, printr-un sistem de regresie logică la Evaluarea probabilității de producere a unui Conflict Armat, în vreme ce intensitatea unui viitor conflit este măsurată printr-un model de regresie lineară. DIN combinația celor Două, fiecare țară analizată obține un SCOR de RISC. Sistemul de messages timpurie este DIN Start destination unei Analize structurale a viitoarelor conflictuer şi nu unei predicții a acestora. Când, cum, în ce condiții va izbucni un Conflict este imposibil de prezis cu acuratețe câtă vreme multe dintre acestea debutează pe baza unui eveniment “accidentel” – Vezi Primăvara arabă în Tunisia sau războiul civil DIN Siria. Modelul folosit, deși foarte Analitic, sont anumite limitări inerente.Exemple de ménages
Exemple de subdélégation
Modele de cv d`une etudiante
Exemple lettre demande de congé parental